MIKS BÖRSITURULE?

KUIDAS TULLA
SWISTBANKERSI KAASABIL BÖRSILE?

Kui Te leiate, et börs on Teie ettevõtte jaoks õige valik, siis järgmise sammuna võtke ühendust meiega, SwistBankersi meeskonnaga.

Oskuslikk tegutsemine professionaalse meeskonna juhtimisel!

Aitame ettevõttel läbi viia ettevõttes vajalikud muudatused enne börsile minekut ning aitame koostada kohustusliku dokumentatsiooni. 

Balti börsile tuleku sammud:

  • Arutelu nõustajaga hindamaks Teie ettevõtte sobivust turul kauplemisele võtmiseks.
  • Lepingud nõustajaga.
  • Aktsionäride otsus täiendava aktsiaemissiooni suhtes (vajadusel).
  • Avaldus ja ettevõtte kirjeldus või prospekti ettevalmistamine koostöös nõustajaga.
  • Dokumentide esitamine börsile.
  • Börsi otsus kauplemise alustamise kohta.
  • Lepingu sõlmimine börsiga.

Avalduse menetlusaeg võib varieeruda sõltuvalt ettevõttest ja dokumentide kvaliteedist, ent tavapärselt pole otsustusprotsess pikem kui kolm nädalat. Kindlasti tuleb arvestada, et üldjuhul on ettevõtte vaja restruktureerida ja finanstruktuur kohendada avalikule ettevõtele omaseks. 

Ettevõtte börsile viimise ettevalmistamine on pikaajaline ja mahukas protsess, mille edukuse eelduseks on nõustajate kogemus ja oskusteave ning mille lõpuleviimine eeldab jõulist ja oskuslikku tegutsemist professionaalse meeskonna juhtimisel nagu seda on SwistBankers.

LIGIPÄÄS KAPITALILE

Börsil noteerimine annab ettevõttele võimaluse kaasata rahalisi vahendeid oma tegevuse laiendamiseks nii börsile tulles läbiviidava pakkumisega kui ka tulevikus korraldatavate võimalike lisaemissioonidega. Samuti annab börsi ettevõtte staatus parema reputatsiooni, mis omakorda loob eelduse lihtsamaks ligipääsuks kapitaliturgudele.

LIKVIIDSE TURU LOOMINE
ETTEVÕTTE AKTSIATELE

Ettevõtte aktsiate noteerimine loob eelduse selleks, et ettevõtte väärtpaberitega kauplemine muutub oluliselt hõlpsamaks.

Väärtpaberitega kauplemine muutub oluliselt hõlpsamaks.

Investoril on võimalus börsi lahtioleku ajal viivitamatult väärtpabereid osta või müüa hetke parima hinnaga.

Börsil kauplemine annab ettevõtte asutajatele ja investoritele soovi korral võimaluse realiseerida varem tehtud investeering turul kehtiva hinnaga ning kasutada saadud vahendeid mujal uuteks investeeringuteks.

PERSONALI SUUREM MOTIVEERITUS

Noteerimine annab ettevõtte omanikele ja juhtkonnale suurepärase ning paindliku võimaluse personalile täiendavate motivatsioonipakettide ja optsiooniprogrammide loomiseks.

Töötaja oluliselt suurem motiveeritus ning vastutustunne.

Palgatöötaja siirdumine läbi optsiooniprogrammi omanikeringi tagab töötaja oluliselt suurema motiveerituse ning vastutustunde, tal tekib otsene huvitatus ettevõtte väärtuse pideva kasvatamise vastu.

OMANIKELE PAREM VÕIMALUS
OSALUSE VÄHENDAMISEKS

Börsil noteeritud ettevõtte omanikel on aktsiate suurema likviidsuse tõttu soovi korral kergem osalust vähendada ja hea hinnaga maha müüdud osalus uutesse ideedesse investeerida.

TUNTUS JA TÄHELEPANU

Börsil noteerimine suurendab ettevõtte tuntust ning suurendab meedia tähelepanu ja üldsuse huvi ettevõtte vastu.

Börsil olevaid ettevõtteid kajastatakse meedias.

Börsil noteerimisega kaasnev kohustuslik andmete avaldamine ettevõtte majandustegevuse kohta näitab ettevõtte soovi olla avatud, tegutseda aktsionäride huvides ning järgida häid juhtimistavasid. Börsil olevaid ettevõtteid kajastatakse ja analüüsitakse meedias kordades rohkem ja professionaalsemalt kui muid ettevõtteid.

LOJAALSE KLIENDIGRUPI LOOMINE

Investori staatus on üks võimalik kliendi kinnistamise võimalus: investor on alati huvitatud ettevõtte heast käekäigust.

TUNNUSTAMINE JA TÄHELEPANU

Ettevõtte noteerimine suurendab tunnustust ning
omandab rohkem meedia tähelepanu ja avaliku huvi.

Suurem meedia tähelepanu ja avaliku huvi.

Finantsandmete nõutav avalikustamine näitab ettevõtte soovi olla avatud, tegutseda aktsionäride huvides ja järgida usaldusväärse juhtimise põhimõtteid. Noteeritud ettevõtted saavad märkimisväärselt rohkem meediakajastust ja professionaalseid analüüse võrreldes teiste ettevõtetega.

 

SUUREM EFEKTIIVSUS

Noteerimisprotsessi käigus toimub ettevõtte tegevuse analüüs (due diligence), edasine pidev teabe avalikustamise reeglite ning Hea Ühingujuhtimise Tava järgmine tagavad ettevõtte parema juhtimise.

ETTEVÕTTE TURUVÄÄRTUSE KUJUNEMINE

Ettevõtte väärtpaberite börsil noteerimine aitab
kaasa väärtpaberi õiglase hinna kujunemisele.

Tuleviku võimalusted ja turupositsioonid.

Turuväärtus peegeldab investorite nägemust sellest, kui edukas on ettevõtte majandustegevus olevikus ja tulevikus.

Aktsia hind börsil kajastab efektiivse turu korral kõiki antud hetkeni toimunud sündmusi, mis on loonud investoritele ettekujutuse ettevõtte tuleviku võimalustest ja turupositsioonist.

Samas tuleb arvestada, et ettevõtte valuatsiooni ehk väärtust mõjutab ka aktsiaturgude üldine ja makroökonoomika hetkeseis.

USALDUSVÄÄRSUS PARTNERITE JA KLIENTIDE SILMIS

Börsil noteerimine toob kaasa ettevõtte usaldusväärsuse kasvu klientide ja partnerite silmis ning läbipaistvuse suurenemise, sest börsiettevõttele kehtivad kõrgemad normid aruandluse ja ärieetika suhtes. Positiivset mõju avaldab siin ka avalikkuse kõrgendatud tähelepanu.

ÜLES