BÖRSID

BALTI BÖRS

Tallinna, Riia ja Vilniuse börsid kuuluvad ühtsesse Nasdaq Balti börsi kauplemissüsteemi.

Balti Põhinimekirja turukapitalisatioon on 2018 seisuga 6,1 miljardit EUR.

Struktuurilt on kõik kolm börsi sarnased, koosnedes kolmest osast:

1) Börsi Põhinimekiri, kus ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt kolm aastat,  ettevõttel peab olema vähemalt 4 miljoni eurone turuväärtus ja kehtivad ranged info avalikustamise nõuded.

 

2) Börsi Lisanimekiri, kus ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt kaks aastat, ettevõttel peab olema vähemalt 1 miljoni eurone turuväärtus ja kehtivad ranged info avalikustamise nõuded.

 

3) Alternatiivne kauplemissüsteem First North,  kus ettevõte listimiseks ei ole vajalik teatud turukapitalisatioon ja kindla pikkusega tegevusajalugu, samuti on vähem ranged info avalikustamise nõuded.

Balti Põhinimekirja turukapitalisatioon on 2018 seisuga 6,1 miljardit EUR, lisanimekirja turukapitalisatsioon 1,8 miljardit EUR ja First Northil 59,5 miljonit EUR.

Täpsemat infot börsi nimekirju iseloomustavate näitajate kohta saab leida tabelist leheküljelt 15.

nasdaqbaltic.com

LONDONI BÖRS

Londoni börs on loodud aastal 1801.a. Aprilli 2018 seisuga on sellel börsil listitud enam kui 2600 ettevõtet turukapitalisatsiooniga rohkem kui 7,11 triljonit EUR.

Põhinimekirja osaks on ka spetsiaalne fondide turg, mis on suunatud professionaalsetele investoritele.

Alternatiivturg ( AIM) on avatud listimiseks kasvuettevõtetele, millised on registreeritud Euroopa Liidus ja soovivad jõuda listimiseni Premium Segmendis. Samuti on põhinimekirja osaks spetsiaalne fondide turg, mis on suunatud professionaalsetele investoritele. Lisaks on Londoni börsil veel Specialist Securities Market, kus ettevõtted saavad kaasata kapitali spetsiaalsete instrumentide nagu võlakirjad ja DR-id (Depositary Receipts ehk võlatunnistused) kaasabil.

londonstockexchange.com

STOCKHOLMI BÖRS

Stockholmi börs loodi aastal 1863. Alates 2008 on Stockholmi börs osa kontsernist Nasdaq Inc. ning kuulub Nasdaq Nordic börside hulka.

First North, mis on ette nähtud kasvuettevõtete listimiseks.

Stockholmi börs koosneb Põhinimekirjast ja alternatiivsest kauplemissüsteemist First North, mis on ette nähtud kasvuettevõtete listimiseks. Põhinimekirjas eristatakse suure, keskmise ja väikese turukapitalisatsiooniga ettevõtteid. 2018. aasta mai seisuga on Stockholmi börsi põhinimekirja  turukapitalisatsioon 1,1 triljonit EUR.
Listitud on 318 firmat.

Alternatiivses kauplemissüsteemis First North on 2018 aasta aprilli  lõpu seisuga Stockholmis  noteeritud 281 ettevõtet. Kõige rohkem neist,  66 ettevõtet, on tervishoiu sektorist. Järgnevad  tootmisettevõtted, milliseid on Stokholmi First Northil noteeritud 52.

Investori aastatootluse keskmised ootused börsil on:

  • Börsi põhinimekiri 5-10%
  • Börsi lisanimekiri 7-15%
  • Alternatiivses kauplemissüsteemis First North  10-30%

REGULEERITUD TURG JA FIRST NORTH

Balti börside reguleeritud turuosale kehtivad Euroopa Liidu direktiivid, mille täitmist kontrollib kohalik Finantsinspektsioon.

First North pakub investoritele uusi investeerimis-
võimalusi.

Investoritele pakub First North uusi investeerimisvõimalusi. Samas on oluline teada, et tulenevalt alternatiivturul esitatavatest madalamatest nõuetest, võib seal kaubeldavatesse väärtpaberitesse investeerimine olla seotud suurema riskiga kui investeerimine reguleeritud turul kaubeldavatesse väärtpaberitesse.

First North sobib ettevõtetele erinevates olukordades, nagu näiteks:

  • Kasvuettevõtetele, kes soovivad kiiresti areneda
  • Ettevõtetele, kes vajavad lisakapitali uutele turgudele sisenemiseks, konkurentide edestamiseks või ettevõtete ülevõtmiseks
  • Pereettevõtetele, kes plaanivad juhtkonnas või omanikeringis põlvkonnavahetust
  • Ülevõtmist ootavatele ettevõtetele
  • Ettevõtetele, kes soovivad oma aktsiad järgmise sammuna börsi lisa-või põhinimekirjas noteerida
ÜLES