MEIE TEENUSED

SwistBankers on sõltumatu ekspert finantsvaldkonnas, kelle eesmärgiks on pakkuda laias valikus finantsnõustamise teenuseid peamiselt Euroopa väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ning klassikalisi investeerimispanganduse teenuseid ja ettevõtte rahandusealast nõustamist.

AKTSIATE ESMANE AVALIK PAKKUMINE (IPO)

IPO ehk ettevõtte aktsiate avalik esmaemissioon, mille eesmärgiks
on täiendava kapitali kaasamine ehk omakapitali suurendamine.

Täiusta ettevõtte äristrateegiat!

Lisaväärtusena  on IPO vahend ettevõtte tegevuse läbipaistvamaks ja efektiivsemaks muutmiseks. IPO käigus täiustakse ettevõtte äristrateegiat, muudetakse efektiivsemaks ettevõtte põhiprotsessid ja struktureeritakse ja kohandatakse finantsprotsessid avalikule ettevõttele sobivaks. 

IPO protsessi käigus koostatakse IPO materjalid, valmistatakse ette IPO tehnilised sammud, ning  aidatakse koostöös kliendiga määratleda ja valida välja börsi(d), kus ja millises nimekirjas ettevõtte aktsiaid noteerida.

Osaletakse road  show-l tutvustamaks projekti potentsiaalsetele investorite. Ettevõtte börsil noteerides tekib ettevõtte aktsiale turu poolt antud hind.

ÄRINÕUSTAMINE

SwistBankersi meeskond nõustab oma kliente (ettevõtjad, investorid) majandustehingutes ja toimingutes lähtuvalt äritegevuse eripärast ja eesmärkidest.

Aitame muuta ettevõtte tegevust efektiivsemaks!

Aitab strateegiate kujundamisel, protsesside optimeerimisel ning riskianalüüside teostamisel. Aitab muuta ettevõtte tegevust efektiivsemaks, luua uusi ärisuundi, paranda ja tõhustada juhtimise ja protsesside kvaliteeti.

ETTEVÕTTE VÄÄRTUSE HINDAMINE

SwistBankersi spetsialistid hindavad ettevõtte väärtust nii äriplaani, olemasolevate varade kui ka tulevikku suunatud rahavoogude ja tegevuse võtmenäitajate muutumise kaudu.

Analüüsime ettevõtte erinevaid arenguvõimalusi.

Ettevõtte hindamisel võetakse arvesse nii ettevõtte juhtimise kvaliteeti, varade taastamisväärtust kui ka tulevasi rahavooge.

Stsenaariumanalüüsi käigus analüüsitakse ettevõtte erinevaid arenguvõimalusi, nendega kaasnevaid riske ja erinevate arenguvõimalustega seotud  ettevõtte väärtuse muutumist.

ETTEVÕTTE RAHANDUS

Ettevõtte rahandusealaste tegevuste eesmärk on firma väärtuse kasvatamine, see on tulevikku suunatud tegevus, mis baseerub õigetel ja õigeaegsetel finantsotsustel.

Meie spetsialistid aitavad optimeerida ettevõtte kapitali struktuuri!

SwistBankersi spetsialistid aitavad optimeerida ettevõtte kapitali struktuuri ja leida kõige sobivam finantseerimise lahendus ettevõtte jooksva tegevuse ja strateegilise plaani rahastamiseks.

RAHAVOOGUDE MODELLEERIMINE

Modelleerimine on vajalik nii uute projektide kavandamisel kui ka juba turul tegutseva ettevõtte juhtimises.

Ennetame probleeme ettevõtte käibekapitali ja investeeringute juhtimisel ...

Rahavoogude modelleerimine annab võimaluse hinnata ettevõtte strateegilist plaani ja ennetada probleeme ettevõtte käibekapitali ja investeeringute juhtimisel.

Rahavoogude planeerimine aitab kaasa ettevõtte kapitali struktuuri optimeerimisele.

ETTEVÕTTE OSTU-, MÜÜGI- JA ÜHINEMISE NÕUSTAMINE

SwistBankers pakub nii komplekset ostu-, müügi- ja ühinemise nõustamist kui ka eraldi tehingute üksiktoimingute nõustamist, seda alates võimalike ostjate kaardistamisest, projekti hindamisest, juriidilisest konsultatsioonist, due diligence’st, tehingu struktureerimisest kuni rahastamise variantide leidmiseni välja.

RISKIKAPITALI KAASAMINE

Riskikapitali kaasamine on ettevõttele vajalik eelkõige käivitusfaasis ja kiires kasvufaasis, kus on enamasti probleemiks ettevõtte tegevuse finantseerimine.

SwistBankers aitab kaasata kapitali ettevõtte varases staadiumis ...

Riskikapitali kaasamine on ettevõttele vajalik eelkõige käivitusfaasis ja kiires kasvufaasis, kus on enamasti probleemiks ettevõtte tegevuse finantseerimine. Riskikapitali kasutatakse ettevõtte omakapitali laiendamiseks, et finantseerida ettevõtte kasvu.

Reeglina otsib riskikapital ettvõtteid, millel on uus unikaalne äriidee või tehnoologia. Riskikapitalistid aitavad ettvõtte nõukogus osaledes oma kogemustele tuginedes ettvõtte arengule kaasa.

SwistBankers aitab kaasata kapitali ettevõtte varases staadiumis, mis annab olulise tõuke ettevõtte arenguks, ning projekti analüüsile ja finantsnõustamisele lisaks aitab profileerida ja leida investoreid.

AVALIKU JA ERASEKTORI PROJEKTID

SwistBankers teeb koostööd nii riiklike finantsinstitutsioonide, erinevate pankade, investeerimis-fondide kui ka edukate ettevõtetega Eestis ja välisturgudel. Vajadusel kaasatakse projektidesse lisaks avalikule ja erasektorile ka mittetulundusühinguid.

OMANIKU JÄRELEVALVE JA SISEKONTROLL

Omanikujärelvalve tähendab ettevõtte nõukogule ja omanikele ettevõtte üle kõikehõlmava järelevalve süsteemi loomist.

Suurendab oma ettevõtte toimimise efektiivsust!

Ettevõtte protsessid struktureeritakse ja süstematiseeritakse ning läbi IT- lahenduste tagatakse ettevõtte regulaarne ja antud ettevõtte spetsiifikast lähtuv aruandlus omanikele ja nõukogule.

Selline lähenemine suurendab ettevõtte toimimise efektiivsust ning tagab protsesside parema läbimõelduse ja läbipaistvuse.

PEREKONNA VARAHALDUS

SwistBankers teostab investeeringute analüüsi, nõustab varade haldamise juriidilise struktuuri loomist ja haldamist, investeerimisportfelli kujundamist.

Aitame langetada otsuseid!

Aitab langetada otsuseid eri varaklasside valikute vahel, et riskihalduse seisukohalt oleks investeeringud hajutatud optimaalse arvu varaklasside vahel ning nõustab juriidilistes küsimustes, maksude optimeerimises.

RAHVUSVAHELINE IPO | INTERNATIONAL IPO

Ettevõtte väärtpaberieid on võimalik noteerida kõikidel maailma väärtpaberiturgudel kui kapitali kaasamisel eelistatakse teisi maailma finantskeskusi oma koduturule.

Aitavame läbi viia rahvusvahelist aktsiate avalikku enampakkumist ...

SwistBankers teeb koostööd nii Euroopa kui ka Aasia partneritega, kes aitavad läbi viia rahvusvahelist aktsiate avalikku enampakkumist.

SwitsBankersi eelistus on aidata firmasid välisbörsidest noteerida Balti, Londoni ja Stockholmi börsil.

NASDAQ
Balti börs.

Tallinna, Riia ja Vilniuse börsid kuuluvad  ühtsesse Nasdaq Balti börsi kauplemissüsteemi. Riia börs loodi 1992, Vilniuse börs avati 1993 ja Tallinna börs 1996. aastal, tänaseks on Balti riikide börsid ühinenud ja seda nimetatakse Nasdaq Balti börsiks.

Struktuurilt on kõik kolm börsi sarnased, koosnedes kolmest osast:

 1. Börsi Põhinimekiri, kus ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt kolm aastat,  ettevõttel peab olema vähemalt 4 miljoni eurone turuväärtus ja kehtivad ranged info avalikustamise nõuded.

 2. Börsi Lisanimekiri, kus ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt kaks aastat,  ettevõttel peab olema vähemalt 1 miljoni eurone turuväärtus ja kehtivad ranged info avalikustamise nõuded.

 3. Alternatiivne kauplemissüsteem
  First North
  ,  kus ettevõte listimiseks ei ole vajalik teatud turukapitalisatioon ja kindla pikkusega tegevusajalugu, samuti on vähem ranged info avalikustamise nõuded.

Balti Põhinimekirja turukapitalisatioon on 2018 seisuga 6,1 miljardit EUR, lisanimekirja turukapitalisatsioon
1,8 miljardit EUR  ja First Northil 59,5 miljonit EUR.

NASDAQ
Londoni börs.

Londoni börs on loodud aastal 1801.a. Aprilli 2018 seisuga on sellel börsil listitud enam kui 2600 ettevõtet turukapitalisatsiooniga rohkem kui 7,11 triljonit EUR. Börs koosneb Põhinimekirjast (suured ja rahvusvahelised ettevõtted) ja alternatiivturust (AIM), kus on listitud väiksemad ja kasvuettevõtted. 

Alternatiivturul on 2018. aasta aprilli seisuga listitud 941 ettevõtet turukapitalisatsiooniga üle 101 miljardi EUR. Põhinimekiri omakorda koosneb Premium Segmendist ja Standard Segmendist. Premium Segmendis listimiseks peab ettevõte vastama Ühendkuningriigi super-ekvivalent reeglistikule, mis on rangem, kui EU regulatsioonid.

Standard Segment on avatud aktsiaemissioonidele, GDRidele (aktsiasertifikaadid), võlakirjadele ja derivatiividele,  millele rakenduvad EU miinimumnõuded. Alternatiivturg ( AIM) on avatud listimiseks kasvuettevõtetele, millised on registreeritud Euroopa Liidus ja soovivad jõuda listimiseni Premium Segmendis.

Samuti on põhinimekirja osaks spetsiaalne fondide turg, mis on suunatud professionaalsetele investoritele. Lisaks on Londoni börsil veel Specialist Securities Market, kus ettevõtted saavad kaasata kapitali spetsiaalsete instrumentide nagu võlakirjad  ja DR-id (Depositary Receipts ehk võlatunnistused) kaasabil.

NASDAQ
Stockholmi börs.

Stockholmi börs loodi aastal 1863. Alates 2008 on Stockholmi börs osa kontsernist Nasdaq Inc. ning kuulub Nasdaq Nordic börside hulka. Stockholmi börs koosneb Põhinimekirjast ja alternatiivsest kauplemissüsteemist First North, mis on ette nähtud kasvuettevõtete listimiseks.

Põhinimekirjas eristatakse suure, keskmise ja väikese turu-kapitalisatsiooniga ettevõtteid. 2018. aasta mai seisuga on Stockholmi börsi põhinimekirja turukapitalisatsioon 1,1 triljonit EUR. 

Listitud on 318 firmat. Alternatiivses kauplemissüsteemis First North on 2018 aasta aprilli lõpu seisuga  Stockholmis noteeritud 281 ettevõtet. Kõige rohkem neist, 66 ettevõtet, on tervishoiu sektorist. Järgnevad  tootmisettevõtted, milliseid on Stokholmi First Northil noteeritud 52.

Investori aastatootluse
keskmised ootused börsil on:

 • Börsi põhinimekiri 5-10%
 • Börsi lisanimekiri 7-15%
 • Alternatiivses kauplemissüsteemis
  First North  10-30%

KRÜPTORAHA ESMANE PAKKUMINE (ICO)

Krüptoraha pakkumine mingi projekti arendamise raames
on Initial Coin Offering (ICO).

Suhtleme potentsiaalselt huvitatud investoritega.

Kuna krüptoraha on praeguseks veel suures osas seadusandlikult reguleerimata valdkond, siis ettevõtte tegevuse sobiva profiili korral  kasutatakse krüptoraha avalikku pakkumist ettevõttele raha kaasamise alternatiivse võimalusena. 

ICO läbiviimiseks koostatakse White Paper, kus kirjeldatakse detailselt ettevõtte äriideed ja tulevikuperspektiive. Samuti pannakse paika teekond (Roadmap), millises järjekorras ja milleks ICO-st laekunud raha kasutama ja investeerima hakatakse.

ICO käigus emiteeritakse projektist huvitatud  isikutele teatud hulk projektiga seotud krüptoraha, mida saab kasutada teenuste eest tasumiseks ja mille väärtuse kindlakstegemiseks vastav krüptoraha reeglina noteeritakse mõnel krüptovaluuta börsil.

Kolm suuremat krüptovara börsi on: 

1. BitMEX: www.bitmex.com
2. Binance: www.binance.com
3. Upbit: www.upbit.com

SwistBankers aitab koostada dokumentatsiooni, ICO läbiviimise tehnilise keskkonna ja levitada infot  ning suhelda ICO-st potentsiaalselt huvitatud investoritega.

Eestis läbiviidud suurematest ICO-dest võib nimetada Polybius Foundationit mahus 26,8 miljonit eurot ja Agrellot (targad lepingud plokiahelas) mahus 25,5 miljonit eurot, Change Bank 14,9 miljonit eurot.

ÜLES