PÖRSSIT

BALTIAN PÖRSSI

Tallinnan, Riian ja Vilnan pörssit kuuluvat samaan Nasdaq Baltian pörssin kaupankäyntijärjestelmään.

Baltian päälistan markkina-arvo oli v. 2018 6,1 miljardia euroa.

Kaikki kolme pörssiä ovat rakenteeltaan samanlaisia koostuen kolmesta osasta:

1) Pörssin päälista, jossa olevien yritysten toiminnan on täytynyt kestää vähintään kolme vuotta, yrityksen markkina-arvon on oltava vähintään 4 miljoonaa euroa ja tiedon julkistamista koskevat vaatimukset ovat tiukat.

 

2) Pörssin lisälista, jossa olevien yritysten toiminnan on täytynyt kestää vähintään kaksi vuotta, yrityksen markkina-arvon on oltava vähintään miljoona euroa ja tiedon julkistamista koskevat vaatimukset ovat tiukat.

 

3) Vaihtoehtoinen kaupankäyntijärjestelmä First North, jossa yrityksen listaamiseen ei tarvita tiettyä markkina-arvoa ja tietyn pituista toimintahistoriaa, ja myöskään tiedon julkistamista koskevat vaatimukset eivät ole niin tiukat.

Baltian päälistan markkina-arvo oli v. 2018 6,1 miljardia euroa, lisälistan 1,8 miljardia euroa ja First Northin 59,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoa pörssin listoja luonnehtivista indikaattoreista löytyy sivulla 15 olevasta taulukosta.

nasdaqbaltic.com

LONTOON PÖRSSI

Lontoon pörssi on perustettu v. 1801. Huhtikuussa 2018 kyseiseen pörssiin oli listattu yli 2 600 yritystä, joiden markkina-arvo oli yli 7,11 triljoonaa euroa.

Päälistaan kuuluu myös erityinen rahastomarkkinapaikka, joka on tarkoitettu ammattisijoittajille.

Vaihtoehtoinen markkinapaikka (AIM) on avattu sellaisten kasvuyritysten listaamiseen, jotka on rekisteröity Euroopan unionissa, ja jotka haluavat päästä listattavaksi Premium Segmentissä. Päälistaan kuuluu myös erityinen rahastomarkkinapaikka, joka on tarkoitettu ammattisijoittajille. Lontoon pörssissä on lisäksi Specialist Securities Market, jossa yritykset voivat kasvattaa pääomaa erityisten välineiden, kuten velkakirjojen ja DR:ien (Depositary Receipts eli talletustodistukset), avulla.

londonstockexchange.com

TUKHOLMAN PÖRSSI

Tukholman pörssi perustettiin vuonna 1863. Tukholman pörssi on vuodesta 2008 osa Nasdaq Inc. -konsernia ja kuuluu Nasdaq Nordic -pörsseihin.

First North, joka on tarkoitettu kasvuyritysten listaamiseen.

Tukholman pörssi koostuu päälistasta ja vaihtoehtoisesta kaupankäyntijärjestelmästä First North, joka on tarkoitettu kasvuyritysten listaamiseen. Päälistassa eritellään markkina-arvoltaan suuret, keskikokoiset ja pienet yritykset. Toukokuussa 2018 Tukholman pörssin päälistan markkina-arvo oli 1,1 triljoonaa euroa.Listitud on 318 firmat.

Huhtikuun 2018 lopussa vaihtoehtoisessa kaupankäyntijärjestelmässä First North oli 281 Tukholmassa noteerattua yritystä. Niistä 66 yritystä, eli suurin osa, on terveydenhoitosektorista. Niitä seuraavat tuotantoyritykset, joita on noteerattu Tukholman First Northissa 52.

Sijoittajan vuotuisen tuoton tärkeimmät odotukset pörssissä ovat:

  • Pörssin päälista 5-10 %
  • Pörssin lisälista 7-15 %
  • Vaihtoehtoisessa kaupankäyntijärjestelmässä First North 10-30 %

SÄÄDELLYT MARKKINAT JA FIRST NORTH

Baltian pörssien säädeltyä markkinaosuutta koskevat Euroopan unionin direktiivit, joiden täyttämistä valvoo paikallinen finanssivalvontaviranomainen.

First North tarjoaa sijoittajille uusia sijoitus -
mahdollisuuksia.

Sijoittajille First North tarjoaa uusia sijoitusmahdollisuuksia. On kuitenkin tärkeää tietää, että vaihtoehtomarkkinoille esitettävistä matalammista vaatimuksista johtuen siellä myytäviin arvopapereihin sijoittamiseen saattaa liittyä suurempia riskejä kuin säädellyillä markkinoilla myytäviin arvopapereihin sijoittamiseen.

First North sopii yrityksille eri tilanteissa, kuten esimerkiksi:

  • Kasvuyrityksille, jotka haluavat kehittyä nopeasti
  • Yrityksille, jotka tarvitsevat lisäpääomaa uusille markkinoille pääsemiseksi, kilpailijoiden voittamiseksi tai yritysten haltuun ottamiseksi
  • Perheyrityksille, jotka suunnittelevat sukupolvenvaihdosta hallituksessa tai omistajapiirissä
  • Haltuunottoa odottaville yrityksille
  • Yrityksille, jotka haluavat seuraavaksi listata osakkeensa pörssin lisä- tai päälistassa
TOP