MEESKOND

SwistBankersi meeskonda kuuluvad teadlased ning oma ala spetsialistid, kelledest on moodustatud ka 6 liikmeline riskikomitee.

Riskikomiteel on pädevus, teadmised ning kogemused nii era- kui ka avalikus sektoris ja selle ülesandeks on hinnata SwistBankersi poolt võetavaid riske, jälgida riskipoliitika rakendamist rahastust vajavate ettevõtete hindamisel ning olla nõuandev organ riski-, kapitali- ja finantseerimisvaldkonnas.

Riskikomitee liikmed on Swen Uusjärv, Ardi Roosimaa,
Erik Rüütel, Heikki Moik.

Mart Opmann

Mart on avara silmaringi, terava kontekstitunnetuse ning tippjuhi kogemusega majandus- ja finantsanalüütik. Pikaajalised juhtimiskogemused, omandatud oskusteave ja elukestev enesetäiendamine lubavad Mardil tõhusalt analüüsida organisatsiooni juhtimis- ja finantsprotsesse, ressursside kasutamist ja optimeerimist selle toimimisefektiivsuse tõstmiseks. Mart on tegutsenud poliitikuna Eesti valitsuses (1995-1999), on olnud rahandusminister (1997-1999) ja Saku Vallavolikogu liige. Aastatel 2004-2009 Eesti Panga nõukogu liige.

Swen Uusjärv

Swen on SwistBankersi asutaja. 1996. Aastal asutas kinnisvara vahendusettevõtte Kinnisvarakeskus, mis tegutseb tänaseni. Kinnisvarakeskus on vahendanud Swen Uusjärve juhtimisel üle 2500 objekti Eestis. Omab 15 aastat kogemust kinnisvaraalaste investeeringute teostamisel, sealhulgas Eestis 3 mln m2 elamumaa arendamisel elamuarenduseks. Teab, kuidas reageerida nii tõusvatel kui ka langevatel turgudel. On nõustanud kohalikke omavalitsusi koostöös investoritega. Swen on ulatusliku ärilise silmaringiga ning omab laialdast kogemust investeeringute kaasamisel.

Heikki Moik

Heikki Moik, hariduselt majandusinsener, on tegelenud erinevate ettevõtete juhtimisega alates 1991 aastast. Töövaldkondadeks on olnud erinevate ettevõtte juhtimistegevuses osalemine, eelarvete väljatöötamine, äriaruannete koostamine, erinevate investeeringute ning äriprotsesside analüüs. Heikki on hea ärilise silmaringiga ning omab laialdast kogemust ettevõtetele kapitali kaasamisel. 1990 Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond. Vaba aega sisustab erialase kirjanduse lugemisega, hobiks on mäesuusatamine.

Toomas Kaevand

Arvutuskeemia lektor Toomas Kaevand tegutseb Tallinna Tehnikaülikoolis teadusarvutusjuhina. Tema teaduslikud tulemused on publitseeritud mitmetes eelretsenseeritud nii kodumaistes kui ka rahvusvahelistes eriala ajakirjades. Lisaks Äripäeva IT juhtimse käsiraamat - Virtualiseerimine (2007). Alates 2004 Tallinna Tehnikaülikooli Materjaliteaduse instituut, osaleb PEDOT/PSS kompleksi simuleerimisega tegelevas töörühmas.

Rein Muoni

Silmapaistva ja ulatusliku akadeemilise taustaga professor Rein Muoni on Tallinna Tehnikaülikooli pikaaegne õppejõud ja uurimislabori juhataja. Eesti Põllumajandise Ülikoolis autode ja traktorite kateedri professor. Ettevõttes on tema peamine panus juhtimisstrateegiate arendamisel ning arengustrateegiate kinnitamisel.

Margus Pärn

Indrek Reilson

Indrek on lõpetamas Copenhagen Business School magistrikraadi erialal ärijuhtimine ja infotehnoloogia. Lisaks laialdastele teadmistele tehnoloogia arenguvaldkonnas on Indrek kogunud pikaajalise turundus- ja müügikogemuse töötades suurettevõtete IT lahendustega. 2018 aasta alguses käivitas äripartneritega Global ICO Fundi, mille käigus juhtis Blockchain IT arendust ning kliendihaldust. Usun, et Blockchain ja ICO maastik on kindlasti siin, et jääda - kuid arendustööd ning arengut on samuti veel palju ees. Indreku tugevus on võime hoomata ning mõista tehnoloogiliste arenduste alustalasid ning võimalikke arengusuundasid. Lisaks tänu rahvusvahelisele õpi- ning töökogemusele valdan vabalt nii Eesti, kui ka Inglise keelt.

Joonas Saar

Joonas Saar omab suurt kogemust klientide esindamisel rahvusvahelises suhtluses turismi- ning ehitus- ja kinnisvarasektoris. Koostöös professionaalse kollektiiviga töötanud välja erinevaid tehnilisi lahendusi Euroopas, Austraalias ja Jaapanis, näitena ka Kanada mereväele. Õppinud ehitusinseneriks ja on saavutanud head tulemused matemaatikas ja füüsikas. Hobiks on väitlemine, läbirääkimiste treeningud ja reisimine.

Soovid liituda meie personaliga?

SwistBankers kollektiiv on väga innovatiivne ja rahvusvahelise, globaalse mõtlemisega. Meil töötab doktorikraadiga teadlasi ja suurte ärikogemustega juhte.

Elu on üks, mida elame, mõnikord piisab vaid ühest õigest otsusest!

Kui soovid liituda oma eduka tulevikuga ja ei pelga väljakutseid ning omad teovõimekust,
siis saada oma CV:

 

personal@swistbankers.ee

ÜLES