MIKSI PÖRSSIMARKKINOILLE?

MITEN PÄÄSTÄ
SWISTBANKERSIN AVULLA PÖRSSIIN?

Jos olet sitä mieltä, että pörssi on yrityksellesi oikea valinta, ota seuraavaksi yhteyttä meihin, SwistBankersin tiimiin.

Taidokasta toimintaa ammattilaistiimin johdolla!

Autamme yritystä suorittamaan yrityksessä tarvittavat muutokset ennen pörssiin listaamista ja autamme laatimaan pakolliset asiakirjat.

Baltian pörssiin listaamisen vaiheet:

  • Neuvojan kanssa käyty keskustelu, jossa arvioidaan yrityksesi sopivuutta kaupankäyntiin markkinoilla.
  • Sopimukset neuvojan kanssa.
  • Osakkeenomistajien päätös täydentävästä osakeannista (tarvittaessa).
  • Hakemus ja yrityksen kuvaus tai prospektin valmistelu yhteistyössä neuvojan kanssa.
  • Asiakirjojen esittäminen pörssiin.
  • Pörssin päätös kaupankäynnin aloittamisesta.
  • Sopimuksen solmiminen pörssin kanssa.

Hakemuksen menettelyaika voi vaihdella yrityksestä ja asiakirjojen laadusta riippuen, mutta yleensä se kestää enintään kolme viikkoa. On huomioitava, että yleensä yrityksessä on tehtävä rakenneuudistuksia ja rahoitusrakenne on muokattava julkiselle yritykselle ominaiseksi.

Yrityksen pörssiin listaamisen valmisteleminen on pitkäaikainen ja suuri prosessi, jonka onnistumisen edellytyksenä on neuvojien kokemus ja tietotaito, ja jonka loppuun vieminen edellyttää voimakasta ja taitavaa toimintaa SwistBankersin kaltaisen ammattilaistiimin johdolla.

PÄÄSY PÄÄOMAAN

Pörssissä noteeraaminen antaa yritykselle mahdollisuuden saada rahallisia välineitä toimintansa laajentamiseen sekä pörssille tultaessa suoritettavalla tarjouksella että tulevaisuudessa järjestettävillä mahdollisilla lisäanneilla. Pörssiyrityksen status parantaa myös mainetta, mikä puolestaan luo edellytyksen helpompaan pääsyyn pääomamarkkinoille.

LIKVIDIEN MARKKINOIDEN LUOMINEN
YRITYKSEN OSAKKEILLE

Yrityksen osakkeiden noteeraaminen luo edellytyksen sille, että kaupankäynnistä yrityksen arvopapereilla tulee huomattavasti helpompaa.

Arvopaperikaupankäynnistä tulee huomattavasti helpompaa.

Sijoittaja voi ostaa tai myydä arvopapereita välittömästi senhetkiseen parhaaseen hintaan pörssin aukioloaikana.

Kaupankäynti pörssissä antaa yrityksen perustajille ja sijoittajille halutessa mahdollisuuden realisoida aiemmin tehty sijoitus markkinoilla voimassa olevaan hintaan ja käyttää saatuja välineitä muualla uusiin sijoituksiin.

HENKILÖKUNNAN SUUREMPI MOTIVAATIO

Noteeraaminen antaa yrityksen omistajille ja hallitukselle erinomaisen sekä joustavan mahdollisuuden täydentävien motivaatiopakettien ja optio-ohjelmien luomiseen henkilökunnalle.

Työntekijän huomattavasti suurempi motivaatio ja vastuuntuntoisuus.

Palkkatyöntekijän siirtyminen omistajarinkiin optio-ohjelman kautta takaa työntekijän huomattavasti suuremman motivaation sekä vastuuntuntoisuuden, ja hän on suoraan kiinnostunut yrityksen arvon jatkuvasta kasvusta.

OMISTAJILLE PAREMPI MAHDOLLISUUS
VÄHENTÄÄ OMISTUSOSUUKSIA

Pörssissä noteerattujen yritysten omistajien on osakkeiden suuremman likviditeetin vuoksi halutessaan helpompi vähentää omistusosuuksia ja sijoittaa hyvään hintaan myyty omistusosuus uusiin ideoihin.

MAINE JA HUOMIO

Pörssissä noteeraaminen lisää yrityksen tunnettavuutta ja median huomiota sekä yleisön kiinnostusta yritystä kohtaan.

Pörssissä olevista yrityksistä kerrotaan mediassa.

Pörssissä noteeraamisen mukana tuleva pakollinen tietojen julkistaminen yrityksen taloudellisesta toiminnasta kertoo yrityksen halusta olla avoin, toimia osakkeenomistajien etujen puolesta ja noudattaa hyviä johtamistapoja. Pörssissä olevista yrityksistä kirjoitetaan ja niitä analysoidaan mediassa paljon enemmän ja ammattimaisemmin kuin muita yrityksiä.

USKOLLISEN ASIAKASRYHMÄN LUOMINEN

Sijoittajan status on yksi mahdollinen asiakkaan vakiinnuttamisen mahdollisuus: sijoittaja on aina kiinnostunut siitä, että yrityksellä menee hyvin.

TUNNUSTAMINEN JA HUOMIO

Yrityksen noteeraaminen lisää tunnustusta ja
saa osakseen enemmän median huomiota ja yleisön kiinnostusta.

Suurempi median huomio ja yleisön kiinnostus.

Vaatimus rahoitustietojen julkistamisesta kertoo yrityksen halusta olla avoin, toimia osakkeenomistajien etujen puolesta ja noudattaa luotettavan johtamisen periaatteita. Noteeratut yritykset saavat huomattavasti enemmän median huomiota ja ammattimaisia analyyseja muihin yrityksiin verrattuna.

SUUREMPI TEHOKKUUS

Noteerausprosessin aikana tapahtuu yrityksen toiminnan analyysi (due diligence), jatkuva tiedon julkistamissääntöjen sekä hyvien omistajaohjaustapojen noudattaminen takaavat yrityksen paremman johtamisen.

YRITYKSEN MARKKINA-ARVON MUODOSTUMINEN

Yrityksen arvopapereiden noteeraaminen pörssissä auttaa
arvopaperin oikeudenmukaisen hinnan muodostumisessa.

Tulevaisuuden mahdollisuudet ja markkina-asemat

Markkina-arvo heijastaa sijoittajien näkemystä siitä, kuinka menestynyttä yrityksen taloudellinen toiminta on parhaillaan ja tulevaisuudessa.

Osakkeen hinta pörssissä heijastaa tehokkailla markkinoilla kaikkia aikaisempia tapahtumia, jotka ovat luoneet sijoittajille käsityksen yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksista ja markkina-asemasta.

On kuitenkin otettava huomioon, että yrityksen valuaatioon eli arvoon vaikuttaa myös osakemarkkinoiden yleinen ja makrotaloustieteen senhetkinen tilanne.

LUOTETTAVUUS YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN JA ASIAKKAIDEN SILMISSÄ

Pörssissä noteeraaminen tuo mukanaan yrityksen luotettavuuden lisääntymisen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden silmissä sekä avoimuuden lisääntymisen, sillä pörssiyrityksiä koskevat korkeammat normit raportoinnin ja liiketoiminnan etiikan suhteen. Tähän vaikuttaa positiivisesti myös yleisön lisääntynyt huomio.

TOP